Buộc thu hồi gần 1,7 tỷ sai phạm trong quản lý ngân sách tại Thị xã An Khê

Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại thị xã An Khê vi phạm gần 1,7 tỷ đồng.

Ngày 20/4, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, đơn vị Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa kết luận về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại UBND thị xã An Khê từ năm 2018 – 2021.

Nhà máy rác An Khê

Theo đó, trong quá trình quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng của đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán và UBND các xã, phường có nhiều thiếu sót nhất là khâu kiểm tra hồ sơ thiết kế – dự toán, công tác giám sát thi công, kiểm tra hồ sơ hoàn công, thanh, quyết toán và nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ nên để xảy ra những sai phạm.

Tổng sai phạm qua thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại các phòng và trường học, công tác đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã và UBND các xã, phường gần 1,7 tỷ đồng.

Đơn cử như: Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị từ năm 2019 đến 2021 thực hiện công việc quét, gom rác đường phố bằng thủ công sai định mức với số tiền 776 triệu đồng; Các chi sai tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên 74 triệu đồng; tổng sai phạm trong đầu tư xây dựng tại 7 UBND xã phường trên 240 triệu đồng;…

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, Về công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình tại Thị xã An Khê: Trong 4 năm thực hiện nhiệm vụ được giao, bằng các nguồn vốn đầu tư xây dựng của Nhà nước. Nhìn chung, các công trình được bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng của đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán và UBND các xã, phường vẫn còn nhiều thiếu sót nhất là khâu kiểm tra hồ sơ thiết kế – dự toán, công tác giám sát thi công, kiểm tra hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán và nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ nên để xảy ra những sai phạm như đã nêu trong phần kết quả thanh tra.

Trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý dự án ĐTXD; đơn vị thẩm định dự toán, thiết kế là Phòng quản lý đô thị và Chủ tịch UBND 07 xã, phường cùng các đơn vị như: Tư vấn thiết kế; giám sát công trình và đơn vị thi công.

Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị Chủ tịch UBND thị xã An Khê chỉ đạo trưởng các đơn vị, hiệu trưởng các trường học, chủ tịch UBND tám xã, phường chịu trách nhiệm thu hồi gần 1,7 tỷ đồng số tiền sai phạm nộp vào ngân sách.

Tạ Vĩnh Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm