Chư Pưh: Trên 73 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng

(GLO)- Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, năm 2023, huyện Chư Pưh giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện triển khai thực hiện 18 dự án xây dựng cơ bản với tổng kinh phí 73,289 tỷ đồng.

Theo đó, nguồn vốn của ngân sách trung ương đầu tư 30 tỷ đồng; nguồn tỉnh phân cấp 17,773 tỷ đồng; nguồn tiền sử dụng đất của huyện 7,2 tỷ đồng; nguồn kiến thiết thị chính, tồn quỹ ngân sách, tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi dự toán hàng năm và các nguồn hợp pháp khác 4,5 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa 3,183 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ huyện nông thôn mới 10,403 tỷ đồng…

Đối với các công trình chuyển tiếp, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Pưh tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Lê Văn Thạch-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, đối với 5 dự án chuyển tiếp từ năm 2022, đơn vị tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo chất lượng công trình. Đối với 13 dự án khởi công mới, Ban quản lý đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án các công trình, hạng mục; triển khai công tác đấu thầu, giao thầu và dự kiến sẽ khởi công toàn bộ vào giữa tháng 3-2023.

Đồng thời, Ban Quản lý tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương gấp rút đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công đúng tiến độ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm