GIA LAI ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 257/UBND-KTTH về đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.​

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ban quản lý dự án,chủ đầu tư triển khai thực hiện các nội dung sau: Tất cả cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác xây dựng cơ bản tập trung triển khai xây dựng cơ bản ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023. Đối với các công trình chuyển tiếp, tập trung đẩy nhanh tiến độ; đối với công khởi công mới, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu và khởi công công trình.

Thi công Dự án nâng cấp quốc lộ 19-đoạn qua thị xã An Khê. Ảnh: Minh Nguyễn

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án quan trọng, dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến hết niên độ ngân sách năm 2023, các chủ đầu tư phải giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao; đây là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9-2-2021 của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi. Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công. Các Sở: Xây dựng, Giao thông-Vận tải, Nông nghiệp và PTNT và các sở chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chủ động tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, nhanh chóng triển khai các thủ tục đầu tư đảm bảo theo quy định để các chủ đầu tư triển khai công tác đấu thầu, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ảnh: Hà Duy

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra và xử lý toàn bộ việc cấp giấy phép khai thác mỏ, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn. Phối hợp chặt chẽ với các sở, cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Tăng cường quản lý đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất… hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện.

TRẦN ĐỨC – GLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm