Gia Lai đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Gia Lai đặt quyết tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023. Đây được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là gần 3.363 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 28-12-2022, khối lượng thực hiện toàn tỉnh đạt 1.726,3 tỷ đồng; giải ngân được hơn 2.012 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 62,5%. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Chư Prông đạt 97%, An Khê 95,3%, Pleiku 94,2%, Đức Cơ 91,3%, Đak Đoa 82,3%… Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra như: Đak Pơ 46,8%, Mang Yang 49,1%, Phú Thiện 50,4%, Chư Pưh 56,7%, Sở Nông nghiệp và PTNT 24,7%, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch 37,1%…
Năm 2022, tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án như: lập 4 đoàn công tác tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo các chủ đầu tư nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai; tập trung giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư… Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Quế, nguyên nhân chính là do quá trình triển khai thủ tục đầu tư còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn vướng; giá nguyên vật liệu tăng quá cao; tiến độ thu tiền sử dụng đất không đạt nên phải cắt giảm đầu tư công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân; việc lập hồ sơ, quy trình thanh toán các dự án sử dụng vốn ODA phức tạp cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.
Gia Lai sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023. Ảnh: Hà Duy
Để công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiến độ giải ngân theo yêu cầu, UBND tỉnh đã có Công văn số 2685/UBND-KTTH về việc thực hiện Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư khẩn trương phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện quy hoạch địa phương; chuẩn bị điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023; thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.
Năm 2023, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh theo Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 9-12-2022 của HĐND tỉnh là gần 2.699 tỷ đồng. Ngày 13-12-2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch giao vốn đầu tư công đợt 1-2023 là gần 2.649 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 2.030 tỷ đồng (vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí là 824,8 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 1.120 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết 59,3 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương là 23 tỷ đồng; nguồn tăng thu là 3,4 tỷ đồng); vốn ngân sách trung ương dùng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 618,5 tỷ đồng (trong đó, vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 327,6 tỷ đồng; vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 26,9 tỷ đồng; vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là 264 tỷ đồng).

Có thể bạn quan tâm