Gia Lai xây dựng thành phố Pleiku là cao nguyên xanh vì sức khỏe

(Xây dựng) – Đó là mục tiêu trong Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku và vùng phụ cận, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Theo nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh, phạm vi nghiên cứu là toàn bộ ranh giới thành phố Pleiku và một phần diện tích các huyện lân cận, bao gồm: Đak Đoa, Chư Păh, La Grai, Chư Prông và Chư Sê. Diện tích nghiên cứu khoảng 103.500ha. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch từ 35.000ha – 40.000ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Pleiku có diện tích khoảng 26.077ha và khu vực phụ cận diện tích khoảng 8.000ha -14.000ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Việc lập điều chỉnh quy hoạch lần này sẽ dựa trên 5 quan điểm chính. Một là quy hoạch phát triển không gian thành phố Pleiku và vùng phụ cận đặt trong mối quan hệ không gian vùng kinh tế trọng điểm khu vực Bắc Tây Nguyên, vùng Tây Nguyên, tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Hai là khai thác hiệu quả tiềm năng của hệ thống giao thông đường bộ cấp quốc gia, kết nối đồng bộ với cảng Quy Nhơn, cảng hàng không Pleiku và kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, Bờ Y.

Ba là chọn lọc chức năng để tập trung quỹ đất đô thị vào các định hướng chính, kết nối không gian khu du lịch sinh thái lâm viên Biển Hồ – Chư Đăng Ya và thành phố Pleiku. Bốn là phát triển bền vững song hành với bảo tồn và phát huy các giá trị bản địa, bao gồm tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn. Năm là kế thừa các đồ án quy hoạch đã phê duyệt, đảm bảo tính khả thi.

UBND tỉnh Gia Lai xác định việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku và vùng phụ cận đến năm 2040 có 3 mục tiêu chính. Quan trọng nhất là xây dựng thành phố Pleiku với thương hiệu “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển kinh tế – xã hội – môi trường bền vững.

Thông qua việc điều chỉnh quy hoạch, tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng với cả nước nhằm huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế – xã hội so với cả nước.

Bên cạnh đó, quy hoạch lần này còn có mục tiêu thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, từ đó xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phát triển kinh tế – xã hội gắn với từng bước thực hiện đô thị hóa và hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng trên địa bàn nhằm tạo cơ hội cho tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Định hướng đến năm 2050, thành phố Pleiku sẽ mở rộng về các huyện lân cận, xác lập vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và có ảnh hưởng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia, đóng vai trò là một trong những trung tâm phát triển chính của khu vực Tây Nguyên.

Về tính chất đô thị, Pleiku sẽ là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Gia Lai và cùng đô thị động lực của vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, thành phố này cũng sẽ phát triển thành trung tâm chính trị, hành chính, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, giáo dục đào tạo, công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh Gia Lai; là đô thị hạt nhân trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.


Một trong những mục tiêu chính của việc điều chỉnh quy hoạch là xây dựng thành phố Pleiku với thương hiệu “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Dự báo sơ bộ đến năm 2040, dân số thành phố Pleiku và khu vực lân cân sẽ đạt khoảng 650.000 – 700.000 người, đất xây dựng đô thị có khoảng 8.000ha – 10.000ha.

Nhiệm vụ có đưa ra 7 yêu cầu đối với điều chỉnh quy hoạch chung, bao gồm: Rà soát, xác định những vấn đề bất cập ưu tiên giải quyết của quy hoạch năm 2018; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới đảm bảo phù hợp với thực tiễn; điều chỉnh định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật của thành phố Pleiku và vùng phụ cận phù hợp với tầm nhìn và thích ứng linh hoạt với các biến động kinh tế – xã hội, biến đổi khí hậu; nghiên cứu cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị; lồng ghép quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Biển Hồ – Chư Đăng Ya trong đồ án quy hoạch chung đô thị Pleiku; xây dựng giải pháp phát triển đô thị Pleiku và phụ cận xanh, chất lượng sống tốt.
Ngoài đóng góp ý kiến bằng văn bản, các thành viên Hội đồng thẩm định còn trực tiếp đưa ra ý kiến tại Hội nghị thẩm định để UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đồ án.

Trong đó, Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý, đánh giá kỹ phạm vi lập quy hoạch để bảo vệ các giá trị sinh thái, điều chỉnh thời hạn quy hoạch, đánh giá kỹ quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku 2018, giữ gìn các giá trị văn hóa

Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) lưu ý việc cập nhật các số liệu mới nhất và rà soát kỹ vấn đề sắp xếp các đơn vị hành chính. Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý quy hoạch cần gắn với các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị rà soát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp.
Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam đề nghị làm rõ hơn vai trò an ninh quốc phòng của khu vực quy hoạch. Văn phòng Chính phủ đề nghị tập trung điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi thành phố Pleiku và cân nhắc điều chỉnh thời hạn quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế giải trình về phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung thành phố Pleiku.

Thay mặt chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã giải trình một số vấn đề của đồ án, tập trung vào phạm vi ranh giới lập quy hoạch.

Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku và vùng phụ cận, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 diễn ra vào ngày 22/02/2023.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã tổng hợp các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định và đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cùng đơn vị tư vấn tập trung vào một số nội dung quan trọng, đó là: Rà soát cơ sở pháp lý; xác định rõ phạm vi ranh giới nghiên cứu thời hạn lập quy hoạch; đánh giá các quy hoạch đã được phê duyệt để tạo sự đồng bộ, thống nhất, cập nhật; xem xét lại dự báo về đất đai, dân số; làm rõ hơn về mô hình, cấu trúc phát triển của đô thị; xác định rõ các dự án ưu tiên đầu tư.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai nhanh chóng phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Pleiku và khu vực phụ cận, gửi lại Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dịch Phong

 

Nguồn: Báo Xây Dựng

Có thể bạn quan tâm