Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Chư Păh đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Păh.

Đường vào núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Ảnh: Hà Duy

Theo đó, diện tích phân bổ các loại đất đến năm 2030 của huyện gồm: đất nông nghiệp hơn 87.290 ha; đất phi nông nghiệp gần 9.560 ha; đất chưa sử dụng 373 ha. Về chuyển đổi mục đích sử dụng: diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 3.465 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp hơn 9.753 ha.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích khác từ nay đến năm 2030 là gần 4.750 ha, trong đó, đất nông nghiệp hơn 4.674 ha, đất phi nông nghiệp 73,4 ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm