Quy hoạch phường Ia Kring và Diên Hồng thành trung tâm đô thị Pleiku

(GLO)-Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 95/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng phường Ia Kring và phường Diên Hồng (TP. Pleiku) với tổng diện tích 829,2 ha, tỷ lệ lập quy hoạch phân khu xây dựng là 1/2.000.

Quy hoạch phường Diên Hồng thành trung tâm hành chính-chính trị, thương mại, dịch vụ.

Ảnh: Hà Duy

Phường Ia Kring và Diên Hồng được xác định có tính chất là “Đô thị trung tâm hành chính-chính trị, trung tâm văn hóa, thương mại, dịch vụ du lịch, đào tạo, y tế của thành phố và khu đô thị”. Theo đó, mục tiêu của quy hoạch phân khu xây dựng 2 phường là cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku giai đoạn 2030, tầm nhìn 2050; rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, các dự án liên quan; xác định cụ thể quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất; đồng bộ về kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng cho cộng đồng dân cư khu vực, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại.

Ngoài ra, nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng phường Ia Kring và phường Diên Hồng còn là để xây dựng cơ sở dữ liệu toàn bộ quy hoạch để tổ chức thiết lập hệ thống dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS làm cơ sở tích hợp, cập nhật vào hệ thống đô thị thông minh của TP. Pleiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm