UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để mất vốn vay

Ngày 16/12, theo nguồn tin của Báo Công Thương cho biết, ông Hồ Phước Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản yêu cầu xử lý trách nhiệm để mất vốn liên quan Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vay vốn WB.

Cụ thể, qua xem xét văn bản số 4024/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 07/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và hồ sơ kèm theo về việc hủy vốn vay IDA không có khả năng sử dụng của Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vay vốn WB; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2916/UBND-KTTH ngày 14/12/2022 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hủy vốn vay IDA không có khả năng sử dụng của Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vay vốn WB.

Việc hủy vốn này đã để mất vốn đầu tư, không đầu tư được hạng mục Kênh xả sau tràn hồ chứa nước Ia Ring, làm ảnh hưởng đến tiến độ đưa Khu công nghiệp Nam Pleiku vào hoạt động và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Hồ chứa Ia Ring – huyện Chư Sê là công trình thuỷ lợi cấp 3, có dung tích hữu ích 10,18 triệu m3 nước.

Được biết, Tiểu Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư trên 127 tỷ đồng, trong đó: Vốn WB là hơn 121 tỷ đồng; vốn đối ứng trên 6,5 tỷ đồng.

Dự án đươc triển khai từ năm 2016 tại 8 công trình hồ chứa bao gồm: Hồ Ayun Hạ, Hồ Hà Tam, Hồ Ia Năng, Ea Dreh, Ia Ring, Buôn Lưới, Plei Tô Kôn và Hồ Làng Me; thuộc địa bàn các huyện: Chư Sê, Phú ThiệnKrông Pa, Kbang, Đăk Pơ, Ia Grai. Với mục tiêu khôi phục và bảo đảm an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ…

Tuy nhiên, đến nay dự án chỉ mới thi công nâng cấp hoàn thành cho 7/8 hồ chứa nước. Riêng hồ chứa nước Ia Ring, chưa thực hiện việc nâng cấp và đầu tư được hạng mục Kênh xả sau tràn hồ chứa nước này. Trong khi đó, vốn còn dư sau khi thực hiện nâng cấp hoàn thành cho 7/8 hồ chứa nước là khoảng 37 tỷ đồng.

Phúc Lâm

Nguồn: Công Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm