Xây dựng đường sắt qua Gia Lai: Chờ nhà đầu tư

(GLO)- Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Trong giai đoạn 2030-2050 sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường sắt kết nối các tỉnh khu vực Tây Nguyên (Đà Nẵng-Kon Tum-Gia Lai-Đak Lak-Đak Nông-Bình Phước) với tổng chiều dài dự kiến khoảng 550 km.

Có thể bạn quan tâm